🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Хроніка подій (підручник)

Хроніка подій

 

1734 р. - початок гайдамацького руху

1738-1845 рр. - походи О.Довбуша

1750-1764 рр. - гетьманство К.Розумовського

1764 р. - ліквідація гетьманства

1768-1769 рр. - Коліївщина

1775 р. - ліквідація Запорозької Січі

70­80-ті рр. XVIII ст. ­ Реформи Марії-Терезії та Йосифа II на західноукраїнських землях.

1783 р. - остаточне закріпачення українських селян

            - входження Криму до складу Російської імперії

1785 р. ­ «Жалувана грамота» Катерини ІІ дворянству, згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським дворянством.

1791 р. ­ Таємна місія Василя Капніста до прусського короля з метою знайти допомогу для визволення України з-під влади Російської імперії.

1772, 1793, 1795 рр. ­ Поділи Речі Посполитої між Австрією, Пруссією та Росією. Перехід Правобережної України до Росії, Галичини ­ до Австрії.

1798 р. ­ Видання у Петербурзі трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського.

1805 р. ­ Відкриття Харківського університету.

1806­1812 рр. ­ Російсько-турецька війна.

1812 р. ­ Російсько-французька війна.

1812­1835 рр. ­ Селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармелюка.

1816 р. ­ Заснування в Перемишлі Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти і культури серед вірних.

1817­1819 рр. ­ Діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Житомирі, Полтаві, Кам’янці-Подільському.

1821 р. ­ Утворення в Тульчині таємного «Південного товариства».

1821 р. ­ Створення Василем Лукашевичем у Полтаві таємного «Малоросійського товариства».

1826 р., січень ­ Повстання Чернігівського полку в Наддніпрянській Україні.

1826­1827 рр. ­ Діяльність таємного гуртка у Харківському університеті.

1827­1828 рр. ­ Вільнодумство у Ніжинській гімназії вищих наук.

20­30-ті рр. ХІХ ст. ­ Діяльність гуртка харківських романтиків.

30-ті рр. ХІХ ст. ­ Початок промислової революції на українських землях.

1830­1831 рр. ­ Польське визвольне повстання у Правобережній Україні.

1833 р. ­ Створення у Львові гуртка «Руська трійця».

1834 р. ­ Заснування Київського університету.

1837 р. ­ Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

1839 р. ­ Примусове об’єднання російською владою греко-католицької та православної церков на Правобережній Україні.

1840 р. ­ Видання в Петербурзі «Кобзаря» Т.Шевченка.

1843 р. ­ Тарас Шевченко створив серію офортів «Живописна Україна».

1843­1844 рр. ­ Селянські виступи під проводом Л.Кобилиці на Буковині.

1846­1847 рр. ­ Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

1847­1848 рр. ­ Запровадження «Інвентарних правил» на Правобережній Україні.

1848 р., травень ­ Утворення у Львові Головної руської ради.

1848 р. ­ Скасування панщини в Галичині та на Буковині.

1848 р., червень ­ Перший слов’янський конгрес у Празі.

1848­1849 рр. ­ Селянське повстання на Буковині під проводом Л.Кобилиці.

1853­1856 рр. ­ Кримська війна.

1855 р. ­ «Київська козаччина».

1856 р. ­ «Похід у Таврію за волею».

1861 р., лютий ­ царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії.

1861­1862 рр. ­ Видання в Петербурзі журналу «Основа».

1863 р. ­ Валуєвський циркуляр.

1865 р. ­ Заснування в Одесі Новоросійського університету.

1865 р. ­ Відкриття першої в Україні залізниці Одеса ­ Балта.

1867 р. ­ Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську монархію.

1868 р. ­ Створення у Львові товариства «Просвіта».

1875 р. ­ Відкриття університету в Чернівцях.

1875 р. ­ Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.

1876 р. ­ Емський указ.

1877 р. ­ «Чигиринська змова».

1880­1881 рр. ­ Діяльність «Південноросійського робітничого союзу» в Києві.

1882 р. ­ Створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи.

1882 р. ­ Вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина».

1890 р. ­ Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) ­ першої української політичної партії.

1892 р. ­ Виникнення таємного товариства ­ Братства тарасівців.

1895 р. ­ Уперше до програми української політичної партії було введено положення про домагання незалежної української держави.

1897 р. ­ Організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу».

1899 р. ­ Створення в Галичині Української національно-демократичної (УНДП) та Української соціал-демократичної (УСДП) партій.

 

 

<< Попередній розділ  Наступний розділ >>