🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Скасування кріпосного права в українських землях

Яка з реформ 1860–1870-х рр. не поширювалася на губернії Правобережної України?


 1. судова реформа
 2. міська реформа
 3. земська реформа
 4. військова реформа
Відповідь: c

У якому році на українських землях у межах Російської імперії було скасовано кріпацтво?


 1. 1861 р.
 2. 1863 р.
 3. 1864 р.
 4. 1865 р.
Відповідь: a

Скільки військових округів було створено на українських землях згідно з військовою реформою?


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Відповідь: c

На яких умовах селяни, звільнені з кріпацтва, отримували землю після здійснення аграрної реформи?


 1. виплачували викупні платежі
 2. отримували у довгострокову оренду
 3. ставали державною власністю
 4. відробляли розмір викупного платежу
Відповідь: a

У яких губерніях, після проведення реформи, селяни втратили частину земель, якими вони раніше користувалися?


 1. Лівобережної України
 2. Півдня України
 3. Правобережної України
 4. Слобідської України
Відповідь: a

Яка з реформ 60-70-х рр. була найбільш демократичною?


 1. Судова
 2. Воєнна
 3. Аграрна
 4. Земська
Відповідь: a

Чи правильне судження? Після аграрних реформ 1860-х років: 1) більшість земель в Україні належали поміщикам; 2) селянство змушене було виплачувати викупні платежі.


 1. Обидва варіанти правильні
 2. Тільки 1 варіант правильний
 3. Тільки 2 варіант правильний
 4. Обидва варіанти неправильні
Відповідь: a

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії?


 1. „Маніфест...” російського царя
 2. Революційні події в Австрійській імперії
 3. Поразка Росії у Кримській війні
 4. Перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорщину
Відповідь: c