🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Економічний розвиток українських земель у другій

У чиїх руках знаходилися найважливіші галузі промисловості на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.:


 1. Українських промисловців
 2. Польських і єврейських промисловців
 3. Іноземних промисловців
 4. Українські і польські промисловці
Відповідь: c

Позначте назву кооперативу, заснованого в Галичині у 1883 р. В.Нагірним:


 1. „Просвіта”
 2. „Дністер”
 3. „Сільський господар”
 4. „Маслосоюз”
Відповідь: c

Які галузі виробництва були розвинуті на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст.


 1. Нафтодобувна
 2. Лісопереробна
 3. Харчова
 4. Хімічна
 5. Машинобудівна
 6. Електротехнічна
 7. Суднобудівна
Відповідь: a, b, c

Яке висловлювання є правильним?


 1. На кінець ХІХ ст. селяни Наддніпрянщини припинили виплати викупних платежів
 2. У другій половині ХІХ ст. в Україні розпочався промисловий переворот
 3. На кінець ХІХ ст. більшість земель, що оброблялися, знаходилося у руках поміщиків
 4. На кінець ХІХ ст. робітники Наддніпрянщини були захищені ефективним соціальним законодавством
Відповідь: c

Яке з висловлювань є правильним?


 1. Найбільш заселеним містом українських земель на початок ХХ ст. був Київ
 2. Реформи 1860-1870-х рр. започаткували промисловий переворот на українських землях
 3. Особливістю розвитку промисловості українських земель кінця ХІХ - початку ХХ ст. стало співпадіння процесів монополізації та індустріалізації
 4. Провідну роль у розвитку Донбасу наприкінці ХІХ ст. відіграли українські промисловці і підприємці
Відповідь: c

Які міста з’єднала перша на українських землях залізниця?


 1. Львів – Перемишль
 2. Чернівці – Станіслав
 3. Дрогобич – Тернопіль
 4. Стрий – Ужгород
Відповідь: a

У який з названих періодів економічний розвиток українських земель відбувався найбільшими темпами?


 1. Друга половина ХVІІІ ст.
 2. Перша чверть ХІХ ст.
 3. Середина ХІХ ст.
 4. Друга половина ХІХ ст.
Відповідь: d

Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1863 р. у Наддніпрянській Україні?


 1. Київ – Харків
 2. Київ – Одеса
 3. Катеринослав – Юзівка
 4. Одеса – Балта
Відповідь: d

Яке судження правильне? Масове залізничне будівництво на українських землях у складі Австро-Угорщини: 1) негативно вплинуло на розвиток промисловості краю; 2) Відбувалось за рахунок місцевих ресурсів.


 1. Обидва варіанти правильні
 2. Тільки 1 варіант правильний
 3. Тільки 2 варіант правильний
 4. Обидва варіанти не правильні
Відповідь: b

Яке з висловлювань є правильним?


 1. На початку ХХ ст. відбувається швидка монополізація промисловості Наддніпрянської України;
 2. Промисловість України у другій половині ХІХ ст. розвивалась як окремий господарський комплекс
 3. Головною проблемою сільського господарства українських земель була нестача робочих рук
 4. На початку ХХ ст. Правобережна Україна стала житницею Російської імперії
Відповідь: a

Який регіон України у другій половині ХІХ ст. був найменш промислово розвинутий?


 1. Закарпаття
 2. Східна Галичина
 3. Наддніпрянщина
 4. Південь
Відповідь: a

Яка головна проблема існувала у відносинах між поміщиками і західноукраїнськими селянами у другій половині ХІХ ст.?


 1. Сервітути
 2. Еміграція
 3. Безземелля
 4. Трудова міграція
Відповідь: a