🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині

Які українські землі у другій половині ХІХ ст. провідник громадівського руху В.Антонович назвав „Українським П`ємонтом”?


 1. Слобожанщину
 2. Наддніпрянщину
 3. Східну Галичину
 4. Закарпаття
Відповідь: c

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою на кінець ХІХ – на початок ХХ ст.?


 1. Москвофільська
 2. Старорусинська
 3. Радикальна
 4. Народовська
Відповідь: d

Яка з зазначених подій було зумовлена діяльністю народників на українських землях?


 1. „Київська козаччина”
 2. „У Таврію за волею”
 3. „Чигиринська змова”
 4. „Рутенська акція”
Відповідь: c

У якому році було створено першу українську партію в Наддніпрянській Україні?


 1. 1890 р.
 2. 1892 р.
 3. 1900 р.
 4. 1905 р.
Відповідь: c

Які з зазначених організацій провідною вважали культурно-просвітницьку діяльність?


 1. „Сокіл”, „Січ”, „Пласт”
 2. „Руська бесіда”, „Просвіта”
 3. „Маслосоюз”, „Сільський господар”
 4. „Дністер”, „Крайовий земельний банк”
Відповідь: b

Яка з течій національно-визвольного руху на західноукраїнських землях сформувалася раніше?


 1. Народовська
 2. Москвофільська
 3. Радикальна
 4. Русинська
Відповідь: b

Як називалася політична організація москвофілів (русофілів) у 1870-1880-х рр.?


 1. Руська рада
 2. Народна рада
 3. Галицько-руська матиця
 4. Руська бесіда
Відповідь: a

Попередниками якого руху були „хлопомани”?


 1. Народників
 2. Народовців
 3. Громадівців
 4. Москвофілів
Відповідь: c

У які роки велася активна діяльність з українознавчих досліджень Південно-західного відділення російського географічного товариства?


 1. 1863-1873 рр.
 2. 1861-1862 рр.
 3. 1873-1876 рр.
 4. 1878-1879 рр.
Відповідь: c

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося „...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?


 1. 1861 р.
 2. 1863 р.
 3. 1876 р.
 4. 1882 р.
Відповідь: c

У якому місті у 1900 р. було засновано Революційну українську партію (РУП)?


 1. Харкові
 2. Києві
 3. Одесі
 4. Львові
Відповідь: a

Навколо якої організації гуртувався український національний рух у Надніпрянській Україні у першій половині 70-х ХІХ ст.?


 1. Кирило-Мефодіївське товариство (братство)
 2. Південно-Західне відділення російського географічного товариства
 3. Загальна українська безпартійна організація
 4. Гурток „хлопоманів”
Відповідь: b

Які українські землі були охоплені польським національно-визвольним повстанням 1863 р.?


 1. Східної Галичини
 2. Правобережжя
 3. Півдня
 4. Лівобережжя
Відповідь: b

Який український політичний журнал видавався М.Драгомановим у Женеві у 1878-1882 рр.?


 1. „Земля і воля”
 2. „Зоря Галицька”
 3. „Основа”
 4. „Громада”
Відповідь: d

Хто був засновником Русько-української радикальної партії (РУРП) на західноукраїнських землях?


 1. І.Франко і М.Павлик
 2. М.Ганкевич, С.Вітик, Ю.Бачинський
 3. Є.Левицький, В.Охримович
 4. В.Антонович, М.Грушевський
Відповідь: a