🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Росія (конспект)

Росія – найбільша за площею країна світу, менше чверті її території знаходиться в Східній Європі, решта – в Азії. Калінінградська область Росії анклавом розміщена в північній частині Центральної Європи. На суходолі Росія межує з 14 державами. Загальна протяжність державних кордонів становить 61 тис.  км, з них 2/3 – морські.

Природно-ресурсний потенціал країни дуже багатий і різноманітний, що сприяє розвитку господарства країни.

Росія має найбільші в світі лісові ресурси: третина її території вкрита лісами, особливу цінність представляють хвойні породи дерев. Росія входить до чільної п’ятірки країн світу за запасами водних ресурсів, однак, водні й лісові ресурси розміщені нерівномірно: більша частина їх зосереджена в Сибіру та у східних регіонах країни.

Велика частина території Росії розташована в помірному поясі, де континентальність помірно зростає із заходу на схід, від помірно- до різко континентального клімату. Різноманітність природних зон визначає різноманітність агрокліматичних умов для сільськогосподарського використання території. Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню і використанню ресурсів Світового океану.

Росія – багатонаціональна держава зі строкатим національним складом.

Рівень урбанізації країни високий (74%). У Росії дванадцять міст-мільйонерів. Поступово формуються міські агломерації навколо Москви, Санкт-Петербурґа, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурґа, Самари, Новосибірська.

Росія, як і інші постсоціалістичні країни, зараз у стадії нелегкої трансформації. За рівнем економічного розвитку вона посідає місце у третьому десятку країн світу. Сучасне господарство країни має складну багатогалузеву структуру, в якій переважає промислове виробництво, представлене практично всіма галузями видобувної і обробної промисловості.

За виробництвом окремих видів продукції (природний газ, електроенергія, чавун, залізна руда, сірчана кислота, лісодеревина тощо) Росія посідає провідні місця в світі. Одне з перших місць займає країна з виробництва та експорту кольорових металів (нікель, платина, кобальт, паладій).

У структурі сільського господарства країни переважає тваринництво, основними галузями якого є молочне і молочно-м’ясне скотарство, сальне і м’ясо-сальне свинарство, тонкорунне і м’ясо-вовняне вівчарство, промислове птахівництво, в північних районах – оленярство. Під зерновими культурами зайнято 3/5 всіх посівних площ.

У транспортній інфраструктурі Росії розвинені всі галузі, провідною серед яких є залізничний транспорт (35% загального вантажообігу). Найбільш густа залізнична мережа в європейській частині країни. У вантажо- і пасажироперевезеннях на невеликі відстані зростає роль автомобільного транспорту. У внутрішніх перевезеннях друге місце посідає річковий транспорт, а морський забезпечує розвиток внутрішніх зв’язків і зовнішньоекономічну діяльність. Добре розвиненими є повітряний та трубопроводний транспорт.

Головними галузями міжнародної спеціалізації Росії є гірничорудна промисловість, металомістке машинобудування, хімічна, лісова, текстильна та рибна промисловість.

Особливостями територіальної структури господарства Росії є:

європейсько-азіатська асиметрія: європейська Росія – ¼ території, понад 70% економічного потенціалу, 90% наукового потенціалу, 79% населення ; азіатська Росія – ¾ території, менше 30% економічного потенціалу, 10% наукового потенціалу, 21% населення;

широтна зональність: у головній економічній смузі розселення, яка займає 1/3 території РФ, виробляється 80% продукції;

контраст між центрами і периферією: на одиницю площі в московському регіоні випускається в 50 раз більше продукції, ніж у Новгородській області, в 2 240 раз – ніж на Чукотці.