🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 54. Країни Східної Європи (підручник)

§ 54. Країни Східної Європи

 

1.     Пригадайте, які держави є сусідами України.

2.     Які народи належать до слов’янської мовної групи?

 

У Східній Європі розміщуються Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Після розпаду СРСР у 1991 р. на політичній карті Європи з'явилися нові незалежні країни, серед яких Білорусь, Молдова і Україна. Усі зазначені країни є нашими сусідами. Країни цієї частини Європи мають нижчий рівень розвитку господарства, ніж розглянуті країни Північної, Західної та Південної Європи. В останні роки в їх господарстві та управлінні ним відбуваються великі зміни.

УКРАЇНА.  Україна – найбільша за площею країна Європи. На півдні її омивають Чорне та Азовське моря. Наша країна займає вигідне географічне положення, оскільки розташована на перехресті шляхів між Європою та Азією.

Природа України різноманітна і мальовнича. Більша частина території рівнинна. Середньовисотні гори Українські Карпати розташовуються на заході країни, Кримські гори – півдні. Річка Дніпро, яку в Україні величають Славутичем, протікає з півночі на південь і впадає у Чорне море. Панує помірно континентальний клімат і тільки на Південному березі Криму – субтропічний середземноморський. Територія України лежить у межах трьох природних зон: мішаних лісів на півночі країни, лісостепу – у центрі, степу – на півдні. На значних площах поширені чорноземи – найродючіші ґрунти. Тому українські землі майже повністю розорані.

Більшість населення країни складають українці. Крім них проживають росіяни, білоруси, кримські татари, євреї, молдавани та ін. Більшість населення, як і в інших країнах Європи, живе у містах. Найбільші з них – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса.

Промисловість є основою економіки. У Донецькому басейні (Донбас) видобувають вугілля, яке є паливом для теплових електростанцій. Електроенергія виробляється і на атомних та гідравлічних станціях. Залізна руда і марганець слугують сировиною для чорної металургії. Українські машинобудівні підприємства виробляють різноманітне устаткування, літаки, верстати, прилади. Хімічна промисловість використовує поклади калійних солей і сірки для виробництва добрив. Розвинуті деревообробна, меблева, легка і харчова галузі.

У сільському господарстві переважає вирощування зернових: пшениці, жита, кукурудзи, ячменю. Україна відома як район буряківництва світового масштабу: цукровий буряк – різновид буряка з високим вмістом цукру в коренеплоді, який використовується для отримання цукру. На півдні великі площі зайняті під  соняшником – олійною культурою, з насіння якої отримують харчову олію. Крим і Закарпаття – райони виноградарства. У тваринництві розводять велику рогату худобу і свиней, овець – у степу і Карпатах.

Розвинуті всі види транспорту. Залізниці і автошляхи зв’язують між собою найвіддаленіші куточки країни. Повітряний і морський транспорт сполучає Україну з 80 країнами  світу. Головні морські порти – Іллічівськ, Одеса, Херсон, Керч. Трубопровідний транспорт доставляє нафту й газ.

Площа – 603,7 тис. км2

Населення – 46 млн осіб

Столиця – Київ

 

 

Мал. Київ – головний промисловий і культурний центр України

 

ПОЛЬЩА. Польщавелика європейська країна, яка є сусідом України на північному заході. Вона має вихід до Балтійського моря.

Природні умови Польщі сприятливі для розвитку господарства. Рельєф здебільшого рівнинний. Лише на півдні країни підносяться середньовисотні гори – Судети і Карпати. Помірний клімат дозволяє вирощувати сільськогосподарські культури помірного поясу. Найбільша річка – Вісла. Польща розташована у зоні мішаних лісів, проте лісами вкрита лише п’ята частина країни.

Поляки складають майже 99 % від загальної кількості населення. Більшість мешканців проживають у містах, найбільшими серед яких є Варшава і Лодзь.

У Польщі розвинуті різні галузі промисловості. З надр видобувають вугілля, природний газ, руди кольорових металів, сірку. Польща – один із найбільших у світі виробників сірки, яка йде на виготовлення сірчаної кислоти, що знаходить застосування у різних галузях промисловості.  Чорна і кольорова металургія забезпечують сировиною машинобудування, якому належить чільне місце серед галузей обробної промисловості. Польські підприємства випускають автомобілі, вагони, морські судна, продукцію електротехнічної і радіоелектронної промисловості. Значного розвитку набули хімічна і нафтохімічна галузі. Текстильна промисловість випускає тканини.

У сільському господарстві розвинуті однаковою мірою і рослинництво, і тваринництво. На низовинній півночі країни вирощують жито, овес, ячмінь і картоплю, на височинах півдня, де найбільш родючі ґрунти – пшеницю, кукурудзу, соняшник і цукровий буряк. Вирощують також овочі, фрукти та ягоди. У тваринництві переважає розведення великої рогатої худоби і свиней. Важливе значення мають птахівництво і рибальство.

Країна має всі види транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, трубопровідний, водний (річковий і морський). Головний морський порт – Щецин. Польща відома як один із центрів міжнародного туризму. В інші країни світу Польща продає кам’яне вугілля, кольорові метали, сірку, продукцію машинобудування, хімічної, легкої і харчової промисловості. Товарообіг між Польщею та Україною становить 1 млрд доларів США.

 

Площа – 313 тис км2

Населення – 38,5 млн осіб

Столиця – Варшава

 

 

БІЛОРУСЬ. Білорусьпівнічна сусідка України. Країна не має виходу до моря, проте вона розміщується на перехресті важливих міжнародних транспортних шляхів із Європи в Азію.

У Білорусі поширені полісся – піщані, часто заболочені низовини, вкриті мішаними і широколистими лісами. Всесвітню відомість має національний парк Біловезька Пуща, де збереглися зубри (європейські бізони). Клімат – помірно континентальний. Найбільші річки – Дніпро і Прип’ять. Природні багатства білоруських надр незначні. Є торф, невеликі запаси кам’яного вугілля, кухонної та калійної солей.

Більшість населення країни складають білоруси. Крім них проживають також росіяни, українці, поляки. Густота населення невелика. Більшість мешканців проживає у містах. Найбільшими містами є Мінськ, Брест, Гомель.

Провідною галуззю промисловості є машинобудування, насамперед верстато-, автомобіле- і тракторобудування. Білорусь широко відома виробництвом надважких вантажних машин “МАЗ” і “БелАЗ”. Виробляють також годинники, телевізори, холодильники. Продукція хімічної промисловості – мінеральні добрива, пластмаси, синтетичні волокна. Розвинуті харчова, легка і деревообробна галузі.

Символом сільського господарства Білорусі є льон-довгунець – цінна прядильна культура, яка йде на виготовлення лляних тканин.  Сіють також зернові культури – жито, ячмінь, пшеницю. Традиційно багато збирають картоплі та цукрових буряків. У тваринництві переважає розведення великої рогатої худоби молочно-м’ясних порід, свинарство та птахівництво.

Розвинуті сухопутні види транспорту. Трубопроводами країна отримує нафту і природний газ із Росії. В інші країни Білорусь продає продукцію текстильної, деревообробної, хімічної та електротехнічної галузей.

 

Площа – 208 тис. км2

Населення – 9,8 млн осіб

Столиця – Мінськ

 

 

Запитання і завдання

1. Які держави є сусідами України?  

2. Які галузі промисловості розвинуті у Польщі?

3. Назвіть основні сільськогосподарські культури, що вирощуються у Білорусі . 

4. У якій з країн Європи вам хотілося б побувати? Чому?