🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Карта – це одна з моделей дійсності (конспект)

Карта – це одна з моделей дійсності, тому залежно від того, що потрібно змоделювати в конкретному випадку, створюють різні види карт.

За обсягом території виділяють карти світу (зображують усю земну поверхню), півкуль, материків та їхніх частин, карти держав тощо.

За масштабом є карти дрібномасштабні (до 1:1 000 000), середньомасштабні (від 1:1 000 000 до 1:200 000), великомасштабні (від 1:200 000).

За змістом карти можуть бути загальногеографічними та тематичними. Тематичні карти поділяються на дві групи: фізико-географічні й економіко-географічні. На загальногеографічних картах головним елементом є земна поверхня з розміщеними на ній об'єктами. Топографічні карти – група великомасштабних загальногеографічних карт, до яких входять власне топографічні карти (масштабів 1:200 000 і крупніше) та оглядово-топографічні (масштабів від 1:200 000 до 1:1 000 000). Топографічні карти, що є джерелом різноманітних відомостей про місцевість, використовуються для точних вимірювань і розрахунків, створення спеціальних карт (геологічних, ґрунтів та ін.), а також для безпосереднього орієнтування на місцевості. На фрагменті аркуша топографічної карти масштабу 1:25 000 показано й охарактеризовано опорні геодезичні пункти, населені пункти, споруди, окремі будівлі та місцеві предмети, залізниці й автодороги, лінії дротової передачі, адміністративні межі, рельєф місцевості, гідрографічну мережу, рослинність, ґрунти. Перелік основних об'єктів, що зображуються на топографічних картах, подано в умовних знаках для топографічних карт масштабу 1:25 000.