🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Вступ (підручник)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 8 клас Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Історія України

8 клас

 

Вступ до нової доби історії українських земель

1. Що таке історія? 2. Який період історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі. 3. Які події середньовічної історії України вам запам’яталися найбільше?

 

1.   Нова доба в історії України. У 8 класі ви продовжите вивчати курс історії України. Розглядаючи особливості розвитку суспільства на території нашої держави, ви познайомитесь із подальшою історією українського народу, його боротьбою за свою незалежність і пов’язаними з нею подвигами, тріумфами та трагедіями.

Історія України, як ви вже знаєте, поділяється на певні історичні періоди — етапи її політичного, суспільного й культурного розвитку, що характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви, відповідно до існуючої на сьогодні періодизації, вивчали давню й середньовічну історію України.

 

Періодизація історії України

Назва періоду

Хронологічні межі

Давня історія

Близько 1 млн років тому — IV ст. н. е.

Середньовічна історія

V ст. н. е. — кінець XV ст.

Нова історія

XVI—XIX ст.

Новітня історія

ХХ — початок ХХІ ст.

 

Цього року ви розпочинаєте вивчати нову історію України й познайомитесь із подіями, що відбувалися на наших землях у XVI—XVIII ст. Історія України є складовою всесвітньої історії, у якій нова історія поділяється на Ранній Новий час, або ранньомодерну добу (кінець XV — перша половина XVII ст.), і Новий час, або модерну добу (друга половина XVII — ХІХ ст.). Історія України, яку ви вивчатимете у 8 класі, познайомить вас із добою Раннього Нового часу й першою частиною історії Нового часу на території нашої держави. Події, що відбувалися в цей час в Україні, відображають як загальні тенденції, притаманні всесвітній історії цього часу, так і мають особливості, пов’язані зі специфікою розвитку суспільства на цих землях.

Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися багато нового з історії України. Період, який ви вивчатимете, називають козацькою добою в історії нашої держави. Саме українське козацтво стало визначальним чинником суспільного розвитку цього часу. Одним із головних здобутків цього періоду було виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, що утворилася внаслідок Національно­визвольної війни українського народу середини XVII ст. Ви матимете також можливість познайомитись із багатьма непересічними історичними особистостями цього часу — козацькими ватажками, діячами церкви, ученими, митцями тощо. Усі вони були творцями історії України цієї доби. Дізнавшись про їхню діяльність, ви переконаєтесь, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Адже в ті далекі часи закладалися підвалини нашої сучасної державності.

Отже, запрошуємо вас до знайомства з наступним періодом історії України. Маємо надію, що він буде для вас не менш цікавим і захоплюючим, ніж попередні.

 

2.   Політичне становище українських земель у першій половині XVI ст. Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі різних держав. Переважна більшість, а саме Підляшшя, Волинь, Східне Поділля (Брацлавщина) і Київщина, входили до складу Великого князівства Литовського. Галичина, Белзщина, Холмщина і Західне Поділля належали Польському королівству. Від середини XIV ст. Буковина належала Молдавському князівству. У 1514 р. Молдавське князівство разом з українськими землями потрапило в залежність до Османської імперії. Турецька влада створила на Буковині військово­адміністративну одиницю — Хотинську райю. Закарпаттям із ХІІІ ст. володіло Угорське королівство. Унаслідок поразки від турок­османів під Могачем у 1526 р. Угорщина втратила свою незалежність, а Закарпаття поділили Австрійські Габсбурґи (західна частина) і залежне від турок­османів Трансільванське (Семиградське) князівство (східна частина).

У Криму та частині Північного Причорномор’я від середини XV ст. існувала держава татарського народу — Кримське ханство, яке з 1478 р. було васалом Османської імперії. Чернігово-Сіверщина унаслідок московсько-литовських війн кінця XV — початку XVI ст. увійшла до Великого князівства Московського.

 

3.   Як працювати з підручником. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як її розпочати, слід за змістом підручника познайомитися із його структурою. Матеріал підручника поділено на шість тем, кожна з яких містить від шести до восьми параграфів, що, у свою чергу, складаються з декількох пунктів. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені чорним шрифтом. На них необхідно звертати особливу увагу. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, портрети історичних діячів. Працюючи з матеріалом параграфів, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали історичну хронологію, прізвища діячів, нові поняття і терміни.

Важливе значення для засвоєння матеріалу мають історичні документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включений до нього документ. Запитання, що його супроводжують, допоможуть вам краще зрозуміти зміст історичного джерела. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які прояснюють зміст зображеного. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де саме відбувалися події, про які ви прочитали, або які зміни вони спричинили. Схеми розкриють вам зв’язки між складовими історичних явищ, пояснять їх особливості тощо.

Після кожного параграфа розміщені запитання й завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд із ними. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. Завершивши вивчення теми, ви зможете підсумувати її матеріал за допомогою наведених узагальнюючих запитань і завдань. Тестові завдання до теми дозволять вам здійснити самоперевірку рівня набутих знань.

Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, необхідно звертати увагу на розміщені на його сторінках позначки та їх значення.

«Пригадайте» — запитання, подані в цій рубриці на початку параграфа, допоможуть вам пригадати вивчений раніше матеріал, і це допоможе краще зрозуміти новий матеріал.

«Документи розповідають» — наведені тут фрагменти історичних джерел вам необхідно прочитати та відповісти на запитання до них.

«Цікаво знати» — у цій рубриці ви знайдете чимало історичних цікавинок, пов’язаних зі змістом матеріалу параграфа.

«Постать в історії» — під такою рубрикою розміщена інформація про видатних історичних діячів, яка допоможе вам зрозуміти їх внесок в історію.

«Висновки» — ця рубрика, розміщена наприкінці параграфів, містить стислий виклад провідних думок, розкритих у їхньому тексті.

«Перевірте, як ви запам’ятали» — наведені тут запитання допоможуть вам здійснити самоперевірку й з’ясувати, чи добре ви запам’ятали зміст параграфа.

«Подумайте і дайте відповідь» — запитання цієї рубрики дозволять вам осмислити прочитане.

«Виконайте завдання» — ця рубрика містить завдання, виконання яких сприятиме формуванню й розвитку ваших вмінь працювати з історичною картою, складати плани, таблиці, історичні портрети тощо.

«Завдання для допитливих» — тут ви знайдете історичні завдання, завдання підготувати повідомлення, використовуючи ресурси Інтернету або додаткову літературу. Ці завдання виконуються за вказівкою вчителя або тими учнями, які прагнуть поглибити свої знання.

 

Висновки

— У 8 класі вивчається перша частина Нової історії України, що охоплює події XVI — першої половини XVIII ст.

— Цей період української історії називають козацькою добою, підкреслюючи тим самим визначальну роль козацтва у його подіях.

— Українські землі упродовж першої половини XVI ст. входили до складу інших держав, що обумовлювало певні особливості їхнього розвитку.

 

Запитання і завдання

1. Яку назву має період історії України, що вивчається у 8 класі? 2. Якими є хронологічні межі цього періоду? 3. На які дві частини поділяється Нова історія? 4. Чому період кінця XV—XVIII ст. в українській історії називають козацькою добою? 5. У складі якої держави перебувала в першій половині XVI ст. більша частина українських земель?

6. Що ви знаєте про періодизацію історії України? 7. Схарактеризуйте політичне становище українських земель наприкінці XV — у першій половині XVI ст.

8. Визначте за картою, у складі якої держави перебували в першій половині XVI ст. землі, де ви живете. 9. Складіть таблицю «Державна приналежність українських земель у середині XVI ст.».

Держава

Які українські землі належали

 

 

 

10. Поясніть, як ви розумієте висновки, наведені в кінці параграфа. Свою відповідь підтвердьте прикладами з підручника. (Надалі таку вправу доцільно виконувати після кожного параграфа з метою самоперевірки своїх знань)