🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 10. Трудові ресурси і зайнятість населення (підручник)

ТЕМА 6. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

§ 10. Трудові ресурси і зайнятість населення

 

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. Населення виконує дві важливі функції: з одного боку, воно є виробником матеріальних благ і послуг, творцем суспільного національного продукту, з іншого – їх споживачем. Найбільш активною його частиною є трудові ресурси – населення працездатного віку (чоловіки віком 16 – 59 років, жінки – 16 – 54 роки включно), крім інвалідів, а також люди пенсійного віку і підлітки, які працюють. В Україні трудові ресурси становлять майже 30 млн осіб, в їх структурі переважають працездатні люди – 58% (на 2005 р.).

Економічно активним населенням називають працездатне населення, яке упродовж певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До нього відносяться люди, зайняті господарською діяльністю, що приносить прибуток (у т. ч. пенсіо­нери) та безробітні, які хочуть працювати. До цієї категорії належать люди у віці 15 –70 років. Економічно неактивне населенняце люди, які знаходяться на утриманні держави або окремих осіб. До нього належать особи, які зайняті у домашньому господарстві чи навчаються, безробітні, що не шукають роботи і не бажають працевлаштуватись, а також пенсіонери, які не працюють. Економічно активне населення в Україні становить 22 млн осіб (на 2005 р.), а економічно неактивне – 13 млн осіб. Значну частку серед осіб останньої групи займають студенти, які з часом перейдуть у групу економічно активного населення.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. Рівень зайнятості населення в Україні постійно знижується (в умовах економічної кризи у 2000 р. він становив 62%). Змінилась також структура зайнятості: якщо в 1990 р. все населення працювало в галузях державної економіки, то у 2005 р. – понад 3 млн осіб – в інших сферах, передусім у ринковій інфраструктурі. Неоднакові темпи скорочення працівників у різних галузях господарства вплинули на структуру зайнятості. Частка працівників сфери матеріального виробництва зменшилась із 60% у 1990 р. до 50,7% у 2004 р. За останні десятиліття збільшення працівників відбувалося тільки у сфері управління.

Співвідношення між попитом і пропозицією на трудові ресурси утворює ринок праці. Тепер на ньому попит набагато менший за пропозицію, внаслідок чого збільшується кількість безробітних людей. Безробітними в Україні вважають працездатних людей, які не мають заробітків, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до неї. Вони становлять 8,6% від працездатного населення. Більшість із них – жінки.

 

Мал. Зайнятість. Безробіття

 

Таблиця. Зайнятість населення в галузях господарства України

 

 

1990

2000

2005

Галузі

млн осіб

%

млн осіб

%

млн осіб

%

Всього зайнято:

25,4

100,0

21,6

100,0

20,3

100,0

Промисловість

7,8

30,8

4,3

19,9

4,0

19,7

Сільське і лісове господарство

5,0

19,8

4,7

21,8

4,0

19,7

Будівництво

2,4

9,4

0,9

4,2

0,9

4,4

Транспорт  і зв'язок

1,8

7,2

1,2

5,6

1,4

6,9

Торгівля, громадське харчування,

збут, заготівля

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

7,3

1,5

6,9

1,4

6,9

Охорона здоров'я, фізкультура, спорт

і соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

1,5

5,9

1,4

6,5

1,3

6,8

Освіта, культура, наука, мистецтво

3,0

11,9

2,2

10,2

2,0

9,5

Фінансування, кредитування

 

 

 

 

 

 

і страхування

0,1

0,4

0,2

0,9

0,2

1,0

Апарат органів управління

0,4

0,2

0,8

3,7

1,1

5,4

Інші галузі і сфери

 

 

 

 

 

 

економічної діяльності

1,5

7,1

4,4

20,3

4,0

19,7

ГЕОГРАФІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. За забезпеченістю трудовими ресурсами всі регіони України – надлишкові. Найбільше навантаження працівників на вільні робочі місця у тих регіонах, де ринкові перетворення відбуваються повільно: це – західні і північні області України.

Незбалансованість між попитом і пропозицією на робочу силу зумовлюють значний її відтік за межі України. В умовах несприятливої демографічної ситуації таке явище у майбутньому може призвести до дефіциту робочої сили у багатьох регіонах країни. Тому необхідне проведення низки заходів щодо підвищення рівня зайнятості трудових ресурсів в Україні.

 

Запам’ятайте

Трудові ресурси це населення працездатного віку (чоловіки віком 16 – 59 років, жінки – 16 – 54 роки включно, крім інвалідів), а також люди пенсійного віку і підлітки, які працюють.

Економічно активне населення – це працездатні люди віком 15 – 70 років (у т. ч. пенсіонери та безробітні, які хочуть працювати), що зайняті господарською діяльністю, яка приносить прибуток.

Безробітними вважають працездатних людей, які не мають заробітків, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до неї.

 

Запитання і завдання

1. Що таке трудові ресурси та економічно активне населення?

2. Які зміни у зайнятості трудових ресурсів відбулися в останні роки?

3. Що таке ринок праці? Чим зумовлене зростання безробіття в Україні?

4. Які заходи, на вашу думку, можуть підвищити рівень працездатного населення у нашій державі і зменшити його відтік на роботу за кордон?